Áfsz

Általános Szerződési feltételek!

Sofőrszolgálatunk a vállalt tevékenységek általános szerződési feltételeit e dokumentumban rögzíti.

Sofőrszolgálat

Az ügyfelet, megrendelőt saját autójával együtt a sofőrszolgálat keretében a megrendelő által megadott tetszőleges helyről az általa megjelölt címre, címekre szállítási díj ellenében juttatjuk el!

1.Megrendelés:

 A szolgáltatási szerződés a szóbeli megbízással jön létre. A megbízás tartalmazza a szolgáltató és a megbízó adatait (nevét, telefonos elérhetőségét) az indulási és az érkezési címet, az árat és a megbízó nyilatkozatát a gépjármű jogszerű használhatóságáról, és az ÁSZF tartalmának megismeréséről. A megbízás esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

2.Árak

 A szolgáltatás igénybevételének összegét árjegyzékeinken és a web oldalunkon található tarifaszámító segítségével nézheti meg. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, amiről weblapunkon folyamatosan tájékoztatjuk kedves látogatóinkat! Sofőrszolgálat viteldíjait mindig az Áfa-val növelve közöljük! A szolgáltatás igénybevétele díjmentesen lemondható, a rendeléstől számított első 5 percen belül, ill. előrendelésnél az érkezéstől számított 1 órát megelőző időtartam előtt! Ezen túli lemondás esetén kiállási díjat számítunk fel!

3.Időgarancia

 Sofőrszolgálatunk időgaranciát vállal, melynek keretében vállaljuk Budapest területén 30-40 percen belül, országosan 4 órán belül megérkezünk a megrendelő által megjelölt indulási címre. Egyéni megállapodás esetén bármelyik napszakra biztosítunk sofőrt az Ön számára hosszabb igénybe vételre is!

4.Megbízás megtagadása

 Társaságunk a megbízás teljesítését megtagadja, ha felismeri, hogy a gépjármű, amelynek használatával megbízzák, nem felel meg a biztonságos közlekedés feltételeinek, annak használatával emberi életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti és veszélyezteti. Amennyiben a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítjuk meg, hogy a gépjármű nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a megbízást azonnal megtagadjuk.

5.A megbízó

 A Megbízó felelősséget vállal a gépjárműve műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban okozott károkért. Ezen kívül köteles megtéríteni Társaságunk többletköltségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a megbízó a jogszabályokban és/vagy az ÁSZF-ben foglaltakat nem tartotta be.

6.Adatkezelés

Társaságunk a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatok kezelésénél, feldolgozásánál és továbbításánál tiszteletben tartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak, azokat harmadik személynek nem adja át, kivétel ez alól a jogszabályokban meghatározott hatóságok, szervezetek részére történő megkeresést és kötelező adatszolgáltatást.

7.Felelősségvállalás

Sofőrszolgálatunk felelősséggel tartozik a sofőrszolgálati tevékenység ellátása során a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sofőrnek felróható okból következett be. Ebben az esetben sofőrszolgálatunk köteles megfizetni a személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben Megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, Sofőrszolgálatunk felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a Sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra legfeljebb egy évben 15.000.000,- Ft, azaz tízen ötmillió forint összeg erejéig. Ezen összeg feletti kár megtérítésére Sofőrszolgálatunk nem kötelezhető.

Sofőrszolgálatunk a káreseményt köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított két munkanapon belül bejelenteni a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) szerződést kezelő részlegének. A fenti kár kifizetésének feltétele a baleseti bejelentő és a baleseti jegyzőkönyv hiánytalan kitöltése, valamint – amennyiben a Sofőr a helyszínen felelősségét nem ismeri el -, a balesetre vonatkozó érvényes és jogerős rendőrségi határozat.
Sofőrszolgálatunk felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a Sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjárműve kötelező biztosításának terhére történik. Sofőrszolgálatunk csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a Sofőrnek jelzi és egyben a Sofőrszolgálatunk felé telefonon bejelenti.
Sofőrszolgálatunk nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a Sofőr hibájából következtek be. Sofőrszolgálatunk nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért.